1. Introduktion

Här följer information om Holy Comms ABs behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig vid åtgärder för direktmarknadsföring och liknande. Holy Comms AB, org. nr. 559196-6980, kan komma att behandla en rad personuppgifter vid åtgärder för direktmarknadsföring och liknande i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det ankommer en personuppgiftsansvarig att informera om sina behandlingar.

Vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse. För att göra detta behöver vi förstå dina vanor så att vi kan leverera en personlig tjänst som är speciellt anpassad för dig. Integritet och skydd av dina personuppgifter är, och kommer att förbli, enormt viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och behandlar dina personuppgifter samt beskriva dina val- och kontrollmöjligheter kring när och hur du väljer att dela dina personuppgifter. Denna integritetspolicy (“Policy”) förklarar mer detaljerat vad vi menar.

2. Insamling av personuppgifter

Holy Comms samlar in personuppgifter om besökare huvudsakligen via: aktivitet på vår hemsida och sociala medier, elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss samt offentliga register.

Vi lagrar följande personuppgifter: namn, mailadress och telefonnummer. Insamlingen av personuppgifterna grundas på samtycke samt intresseavvägning. Uppgifterna sparas under den tidsperiod som vi har en pågående eller potentiell affärsrelation eller under den tidsperiod som ni önskar få kommunikation från oss.

3. Ändamål med insamling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre, personliga erbjudanden, upplevelser och service.

4. Överföring och behandling av personuppgifter

I vårt verksamhets marknadsföring använder vi ett fåtal system i vilka dina personuppgifter behandlas. De uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till samarbetspartners vid gemensamma evenemang eller aktiviteter.

Dina personuppgifterna lämnas enbart ut i syfte att utföra aktiviteten och för vår uppföljning av densamma. Holy Comms lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Högst 36 månader efter vår sista kontakt.

5. Önskar du korrigera eller radera insamlad information?

Om du vill ta del av, korrigera eller radera de personuppgifter vi har lagrade om dig är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifter nedan. Du har möjlighet att begära information om lagrade personuppgifter upp till en gång per år. Du har även rätt att när som helst begära korrigering eller radering av dina personuppgifter.

6. Samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla samtycke till lagring och användning av dina personuppgifter, detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifterna nedan. Om du anser att vi inte har agerat enligt ovan nämnda direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

7. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig

Namn: Fredrik Kruse, personuppgiftsombud
Telefon: 0709 45 07 06
Mail: fredrik@holycomms.se

Holy Comms AB, personuppgiftsansvarig
Organisationsnummer: 559196-6980
Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm